• TR
  • EN

ŞİRKETLER & TİCARET
HUKUKU

ŞİRKETLER & TİCARET

Aydoğan Hukuk Bürosu olarak yerli ve yabancı sermayeli şirketlere danışmanlık hizmeti verilmesi ve şirketlerin ticaret hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarının çözümünde aktif olarak faaliyette bulunmaktayız. Ticaret hukukuna ilişkin vermiş olduğumuz hizmetlerin bazıları aşağıda yer almaktadır.

- Şirket genel kurul toplantılarının yapılması
-Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık
-Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu, şirket birleşmeleri ve şirket devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve işlemlerin takibi
- Ticari sözleşmelerin hazırlanması
- Ticari alacaklarının tahsili, iflas işlemlerinin takibi ve iflas erteleme kararlarının alınması
- Franchsing, leasing, acente ve distribütörlük alanında danışmanlık verilmesi ve sözleşmelerin hazırlanması
- Şirket ortakları arasındaki uyuşmazlıkların çözümü, ortaklığın feshi ve şirket feshine ilişkin davaların takibi
- Sermaye arttırımı ve azaltılması işlemleri
- Kıymetli evraka (çek, senet, poliçe v.b.) ilişkin uyuşmazlıkların çözümü