• TR
  • EN

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK
HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş Hukuku alanında birçok işveren ve işçiyi temsil eden hukuk büromuz, deneyimli ve uzman ekibiyle başta iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları olmak üzere İş hukukundan kaynaklanan tüm ihtilaflarda temsil ettiği tarafa etkin bir hizmet vermektedir. Hukuk Büromuz çeşitli sektörlerden birçok şirkete danışmanlık hizmeti vermektedir.

- İş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
- İş akdinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığa ilişkin tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,
-Kıdem ve ihbar tazminatı davaları,
- Ücret alacaklarına ilişkin davalar,
- İşe iade davaları,
- İş Hukukuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve işyeri yönetmeliklerinin mevzuata uygun şekilde düzenlenmesi
- İşyeri devri sözleşmelerinin hazırlanması,
- İş Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının anlaşma veya dava yolu ile çözümü
- İşveren şirketlere iş sağlığı ve güvenliği hakkında mevzuat kapsamında danışmanlık verilmesi