• TR
  • EN

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Aydoğan Hukuk Bürosu, İcra ve İflas Hukuku alanında alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı araştırmalar yapılması, bunların haczi, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

-Alacağın tahsili amacıyla icra ve iflas işlemlerinin takibi,
-Alacaklı ve borçlu taraf arasında borç tasfiyesi yapılması, gerekli protokollerin hazırlanması,
-Teminat İşlemleri,
-Mahkeme kararlarının infazı,
-Borcun sona erdirilmesine yönelik tüm işlemlerin takibi.