• TR
  • EN

GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku alanında uzmanlaşmış ekibimiz; gayrimenkul sahiplerine, inşaat şirketlerine, müteahhitlere ve yatırımcılara hizmet vermekte olup gayrimenkul alım-satımı da dahil olmak üzere gayrimenkul hukukuna ilişkin birçok uyuşmazlıkta danışmanlık hizmeti vermektedir. Özellikle son dönemde Kadıköy Bölgesinde yoğun olarak uygulama alanı bulan Kentsel Dönüşüm Projelerinde kat malikleri veya müteahhitleri etkin bir şekilde temsil etmektedir.

- Gayrimenkul alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması ve tapu işlemlerinin takibi,
- Taşınmaz satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
- Kentsel Dönüşüm Projelerinde müzakere sürecinde danışmanlık verilmesi ve sözleşmelerin hazırlanması,
- İpotek tescil ve terkin işlemlerinin takibi ile ipoteğin fekkine ilişkin davalar,
- Bedeli ödenmesine rağmen tapusu devredilmeyen taşınmazlara ilişkin açılacak tescil, bedel iadesi ve tazminat davaları,
- Miras Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar nedeniyle açılacak tapu iptal ve tescil davalarının takibi,
- Hata, hile ve muvazaa sebebiyle açılacak tapu iptal ve tescil davalarının takibi,
- Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve tahliye davaları,
- Önalım, intifa ve geçit hakkı sözleşmelerinin hazırlanması ile tapuya şerh edilmesi,
- Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma ve bedel tespiti davaları,