• TR
  • EN

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

Aydoğan Hukuk Bürosu olarak temel uzmanlık alanımızı deniz hukuku oluşturmakta olup amacımız denizcilik hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda hızlı ve pratik çözümler üreterek sonuç almaktır. Denizcilik hukukuna ilişkin vermiş olduğumuz hizmetlerin bazıları aşağıda yer almaktadır.

- Yerli ve yabancı gemilerin ihtiyati haczi ve seferden men edilmesi (tutuklanması),
- Gemi alım-satım sözleşmeleri, gemi ipotek sözleşmeleri ve gemi kiralama sözleşmelerinin hazırlanması,
- Gemi alacakları, deniz alacaklarının ve yakıt alacaklarının tahsili,
- Gemi inşa, tamir, bakım, bekleme ve liman alacaklarının tahsili,
- Deniz kazaları, çatma, kurtarma ve müşterek avarya,
- Gemi adamı alacaklarının tahsili ve alacak nedeniyle ihtiyati haciz tesis edilmesi,
- Deniz sigorta ve P&I sigortalarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü,
- Kanuni rehin ve hapis hakkı tesisi,
- Acentelik uyuşmazlıklarının çözümü,
- Yükün hasarı, zıyaı ve kaybına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü,