• TR
  • EN

AİLE HUKUKU

AİLE VE MİRAS HUKUKU

Aydoğan Hukuk Bürosu, eşlerin aile Hukukuna ilişkin hak ve yükümlülüklerini koruma altına alarak müşterek çocukların mevcut durumları ile geleceklerini koruma altına almayı, kişilerin mirastan kaynaklanan uyuşmazlıkların etkin biçimde çözümünü amaç edinerek çözüm odaklı hizmet vermektedir.

- Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi,
- Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi
- Mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ve mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalar,
- Nafaka davaları,
-Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
- Müşterek çocukların velayetine ilişkin davalar,
- Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
- Yurtdışı boşanma kararlarının tanıma ve tenfizine ilişkin davalar,
- Soybağının reddine ve kurulmasına ilişkin davalar,
- Vasi ve kayyum atanması,
- Aile içi şiddet, koruma ve uzaklaştırma tedbir kararlarının alınması,
-Mirastan kaynaklanan meseleler ve miras hukuku davaları,
- Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,
-Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi. .